• Velkommen til Øvrebø Frikirke
2 Herren er min kraft og min styrke, han er blitt min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise, min fars Gud, ham vil jeg opphøye. - Andre Mosebok 15,2

Covid-19 oppdatering:

Hei alle sammen.

Vi hadde tirsdag 10. november en ekstraordinær samling i eldsterådet på grunn av den økende smitten av korona her i landet. Som alle er kjent med er det nå på ny en pågående "dugnad" for å begrense smitten slik at vi forhåpentligvis kan ha en fin og koronafri jul. Vi i eldsterådet kjenner på et ansvar for at vi som menighet skal bidra inn i denne dugnaden.

Vi har lest oss opp på informasjon og retningslinjer fra FHI, regjeringen, Norges Kristne Råd og Frikirken sentralt og hatt en samtale rundt dette. Vi har også sjekket litt hva andre menigheter gjør og ser det er litt forskjellig praksis, men mange aktiviteter i de forskjellige menigheter blir stengt ned.

På bakgrunn av denne samtalen og at det på Frikirken sin hjemmeside står "Frikirkens kriseteam oppfordrer menighetene sterkt til å redusere antall arrangementer til et nødvendig minimum ut november måned." , så har vi besluttet at vi stanser våre aktiviteter i Øvrebø Frikirke ut november måned. Vi som eldsteråd syntes dette er en trist og vanskelig beslutning, men ser det som nødvendig for at vi skal gjøre vår del av dugnaden - og for å beskytte våre medlemmer og ledere.

Vi håper at vi på den ene eller andre måten kan åpne opp igjen i desember, men dette avhenger av anbefalinger og retningslinjer som kommer fra FHI, regjeringen, Norges Kristne Råd og Frikirken sentralt.

Hilser dere alle med Jeremia 29.11: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Vennlig hilsen oss i Frikirka

Øyvind Marthinsen

Smittevern-regler Øvrebø Frikirke

Oppdatert 20.08.20

Siste nyheter

Reservering av rom i Øvrebø Frikirke

Trykk på knappen under for å komme til kalender for rom reservasjon:

Ukens tanker fra Pastoren

29.11.20
For over to og et halvt tusen år siden, levde profeten Jesaja, og hadde sitt virke, i det som kaltes Juda riket, nærmere bestemt i og rundt Jerusalem. Han hadde en høy posisjon i samfunnet og hadde en stor forkjærlighet for folket og byen, men var dypt skuffet over hvordan ting sto til. Han hadde tjent som profet fra han var ca 25 år, og hadde vært nært på mye av den kranglingen som foregikk mellom nordriket og sørriket, etter at landet hadde blitt delt i to. I tillegg var det stadige trusler utenfra som påvirket disse to (små) kongerikene, i utkanten av det som var de storpolitiske sentraene. Altså en tid med mye usikkerhet og spenning.

Likevel finner vi igjen og igjen, i de prekenene og de tekstene, som er bevart fra det profeten sa og skrev, vakre glimt, visjoner, beskrivelser av en annen tid, en annen virkelighet, - et anna rike. Som både bryter inne i det som var hverdag og utfordring da, men som også viser til det som ennå ikke er kommet. En slik tekst finner vi i det 61 kapittelet, der profeten taler om det nådens år som skal komme fra Herren. Og om han som skal bringe det ut til folket, ja til folkene.

«Herrens Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap til hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap og for å rope ut et nådens år fra Herren …. for å vise sin herlighet». Jes 61,1-3

Da Jesus, ved starten av tjenesten sin, slik Lukas forteller (Lukas 4,14-30) – var i hjembyen sin Nasaret og var i synagogen, var det nettopp denne teksten fra Jesaja han reiste seg og leste fra. Og da hva vel var ferdig med å lese, satte han seg, og jeg tenker at han må ha hatt et blikk, som så på hver eneste en som var der sammen med han. Det Lukas forteller oss i alle fall, er at alle stirret spent på ham. Nysgjerrige på hva han ville komme til å si om det som var blitt lest.

Og det Jesus sa, var: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på».

Og denne sannheten har runget over jorden siden den gang. Guds rike er kommet oss helt nært. Jesus – ved sin Ånd – gjør fremdeles det han, i starten av tjenesten sin, sa at han skulle gjøre. Vi kan alle få del i Guds nåde, få legedom for våre knuste hjerter, og få frihet fra ting som binder. Og det gjelder også i dag, midt i vår tid, og våre hverdager, med alt det vi er usikre på, all spenningen vi kjenner på og alle ubesvarte spørsmål vi har. Og han gjør det, for å vise sin herlighet, i og gjennom våre liv. Må vi alle få se hans herlighet, nå og i det som ennå ligger foran oss.

Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.
Ære være Fader og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det skjer i Øvrebø Frikirke: